Ekonomi

VAD INKOMSTER/UTGIFTER DATUM SALDO
startsumma - 17/2-16 1.500.000
Kastrering -1500 28/2-16 1.485.000