Dressyr

här ser ni hur bra våra hästar är i dressyr :) (jag har inte med t ex LC:2 och sånt utan på LC står alla som har antingen LC:2 eller LC:1 ) Inspererad från stall tuna

Dressyr:

LE
Åskviggens Candell Apple
 

LD
 

LC
Åskviggens Kaka

LB
 

LA
 

MSV C
 

MSV B

MSV A

S:t georges

Grand prix

Grand prix special